زبان مادری خود را ترجمه کنید

شرایط استفاده از خدمات

ضمانت بازگشت پول 30 روزانه به هر دلیل

شما ممکن است محصول و بسته بندی ناپایدار خود را در طی روزهای خرید 30 بازگردانید تا برای هر دلیلی FULL REFUND دریافت کنید. در صورتی که دلیل بازگشت، با کیفیت ارتباط نداشته باشد، مشتری باید هزینه حمل و نقل بازگشتی را پرداخت کند.

درخواست برای سفارشات بین المللی ارسال می شود
ما تمامی مسائل مربوط به کیفیت را با یک FULL REFUND از جمله هزینه های حمل و نقل برگشتی مراقبت خواهیم کرد.

مجوز مجدد فروش محصولات LFOTPP به شدت ممنوع است.