"ویژه پیشرفته" نام تجاری "پکن" نمایشگاه اتومبیل پکن گروه BAIC را در آینده ایجاد می کند

در نمایشگاه بین المللی اتومبیل شانگهای 2019 ، گروه BAIC اعضای خود را از جمله پکن خودکار ، بیجی جدید انرژی ، بیو خودرو خارج از جاده ، هایایناچوان ، خودروی چانژو ، بیجی یینشیانگ و شرکای خود دایملر آورد ... ادامه مطلب